Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

"Οι πόλεις της Ελλάδας Ποδηλατούν" 7 Μαρτίου - 10 Μαΐου 2009

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΗ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΝ
και μετα τις 10 Μάη εννοείται ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades