Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Παρουσίαση της έκδοσης "Δημοτικά τραγούδια Ευρυτανίας" - 23/5Π ρ ό σ κ λ η σ η

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και η Πανευρυτανική Ένωση σας καλούν στην παρουσίαση της έκδοσης Δημοτικά τραγούδια Ευρυτανίας.

Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρη 1959, 1962
(Σειρά: Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 13, Αθήνα 2018)

Τετάρτη, 23 Μαΐου, ώρα 19.00
Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades