Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Γεώργιος Κονδύλης
Μία μικρη βιογραφία του πρωθυπουργού Γεώργιου Κονδύλη, που μνημονεύει μεταξύ άλλων ο Μάρκος στο τραγούδι του "Ο Μάρκος πρωθυπουργός", το 1936.Ο Γεώργιος Κονδύλης. Εθελοντής της Κρητικής Επανάστασης του 1896, οπλαρχηγός του Μακεδονικου Αγώνα 1904-1908, μαχητής των Βαλκανικών πολέμων 1912-13 με το βαθμό του υπολοχαγού, επικεφαλής των ταγμάτων του στρατού Εθνικής Αμυνης 1916, μαχητής στη μάχη του Σκρα ως αντισυνταγματάρχης 1918, συνταγματάρχης της 13 Μεραρχίας στην εκστρατείας της Ουκρανίας 1919, μαχητής της Μικρασιατικής Εκστρατείας 1919-1920, αργότερα κινηματίας, πρωθυπουργός και αντιβασιλέας. 

(Απο το ιστορικό αρχείο Θ.Ζ. και fb)Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades