Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Κέλτικη λύραΑυτή είναι η κέλτικη λύρα (crwth) που παίζονταν στη σημερινή Αγγλία, από τον 8ο π.Χ. αιώνα, τότε δηλαδή που παίζονταν σε άλλη παραλλαγή φυσικά και στα μέρη μας, από Ιωνία μέχρι Ιλλυρία και από Μακεδονία μέχρι Κρήτη. 

Το σχήμα αυτό καθιερώθηκε σταδιακά αρκετούς αιώνες μετά...  

από το wiki στο λήμμα "Ancient Celtic music" μεταφέρουμε : 

Crwth — the ancient Celtic lyre 

Not much is known about the ancient Celtic lyre, only that it was used by Celtic bards since the 8th century BC and that it was later well known in Rome, where it was called lyra.[41] Its resonator was made from wood, while only few components were made from bones. The instrument's strings were made from animal intestine. The Gauls and other Celtic peoples regarded the crwth[42] as a symbol of their independent musical culture,[43] although they had probably received it from the Ancient Greeks. The Goths invoked their tribal gods with prayers and chants, which they accompanied by lyre play.[44] By the time of the Barbarian Invasions in the 5th century AD the lyre had become the most important stringed instrument of the Germanic tribes[45] and was a six-stringed wooden lyre with hollow ledger arms and wooden vortices in the ledger rod. The original Celtic lyre however came with different numbers of strings, as the Lyre of Paule,[46] which is depicted on a statue from Côtes d'Armor in Brittany, apparently had seven strings.[47]

Celtic use of Roman instruments

Since many Celts like the Gauls and Germans became part of the Roman army, they must have also used Roman instruments, especially during battle. However, only one source seems to have been passed down: At the time of emperor Claudius' inauguration, the troops stationed in Germania and Pannonia mutinied. When an unexpected lunar eclipse commenced, the insurgent Pannonians feared the wrath of the gods and ordered their musicians to play against their perdition aeris sono, tubarum cornuumque concentu, i.e. with their tubae and cornua.[48]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades