Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Eurostat: Πως η Ελλάδα απέκρυψε χρέος μέσω των swaps με την Goldman Sachs

Το πως έφτασε η ελληνική κυβέρνηση να αποκρύπτει μέρος του χρέους της μέσω των συμφωνιών swap με την Goldman Sachs, αναλύει στην τελευταία έκθεση της η Eurostat, στην οποία και κάνει ένα απολογισμό των πεπραγμένων των ελληνικών κυβερνήσεων από το 2001 έως σήμερα.
Στο διάστημα 2005-2007 το ελληνικό δημόσιο είχε συνάψει σημαντικό αριθμό “off market interest rate swaps”, για τις οποίες οι απαραίτητες πληροφορίες παρασχέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010. Μάλιστα το θέμα έγινε γνωστό στις αρχές του 2010, όταν και ετέθη ζήτημα της στατιστικής διαχείρισης των συμφωνιών swap στις ελληνικές αρχές.
Σύμφωνα με τη Eurostat η Ελλάδα το 2001 υπέγραψε 13 συμφωνίες με τη Goldman Sachs (off-market cross-currency swaps) για ανταλλαγή νομισμάτων έναντι του ευρώ: οι 9 αφορούσαν ανταλλαγή γεν/ ευρώ (που συνολικά αντιστοιχούσαν και στα μεγαλύτερα ποσά σε όρους ευρώ), 3 αφορούσαν την ανταλλαγή δολαρίου/ ευρώ και άλλη 1 για ανταλλαγή δολαρίου/ ελβετικού φράγκου με ημερομηνία ωρίμανσης το 2004. Οι ημερομηνίες ωρίμανσης των 12 συμφωνιών εκτείνονταν από το 2002 έως το 2016, με το μεγαλύτερο μέρος τους να συγκεντρώνεται την περίοδο 2008-2016. Οι περισσότερες από αυτές ήταν "fixed-for-fixed", ενώ κάποιες προέβλεπαν μετατροπή με κυμαινόμενη ισοτιμία (που θα πλήρωνε η Ελλάδα).
Μετά τη σύναψη των αρχικών επιμέρους συμφωνιών, οι όροι για κάποιες από αυτές μεταβλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την αρνητική επίδραση των τάσεων των αγορών στην αγοραία αξία των swaps. Το Αύγουστο του 2005 πραγματοποιήθηκε μία σημαντική αναδιάρθρωση, με επιμήκυνση της περιόδου ωρίμανσης από το 2019 στο 2037, αναθεωρήθηκαν τα επιτόκια –τόσο τα σταθερά όσο και τα κυμαινόμενα- και η αρχική ονομαστική αξία μειώθηκε. Το swap αναδιαρθρώθηκε ξανά, οριακά, το 2008 με μικρή αύξηση της ονομαστικής του αξίας και με μικρή μείωση στο spread που προβλεπόταν πλέον του επιτοκίου euribor. Τελικά, το swap τιτλοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2009 μέσω Οχήματος Ειδικού Σκοπού (Τitlos) που πλήρωσε στην ΕΤΕ 5,5 δισ. ευρώ.
Στα συμπεράσματα της έκθεσης, η Eurostat αναφέρει ότι πριν τις διορθώσεις που ζήτησε, το επίπεδο του ελληνικού κυβερνητικού χρέους δεν αντανακλούσε με ακρίβεια τις υποχρεώσεις της Ελλάδας και ότι οι μετατροπές είχαν γίνει σκόπιμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται το υφιστάμενο χρέος της χώρας. Στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2010 όλες οι απαραίτητες διορθώσεις έχουν πλέον εφαρμοστεί και το θέμα έχει λήξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades