Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

Αμαρτωλές επιτροπές


 Χορός εκατομμυρίων ευρώ για αμοιβές άνευ αντικειμένου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Του Γιωργου Σ. Μπουρδαρα

Καύση νεκρών; Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα; Επιλογή διαφημιστικού μηνύματος για τα… λαχεία; Αυτές αλλά και αμέτρητες άλλες, αποδεικνύονται «χρυσές» ευκαιρίες για να ενισχύσουν το εισόδημά τους κάποιοι προφανώς προνομιούχοι Ελληνες: Με υπουργικές αποφάσεις, διορίστηκαν ή και διορίζονται μέλη «αρμοδίων» επιτροπών, επιβαρύνοντας με ανυπολόγιστο κόστος τον κρατικό προϋπολογισμό, Ειδικούς Λογαριασμούς και πιθανότατα κοινοτικά προγράμματα!
Η «Κ» αναζήτησε και βρήκε τις… μερικές εκατοντάδες σελίδες της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, που αποκαλύπτει τη «σπατάλη». Ενδεικτικά παρουσιάζονται σήμερα ορισμένες μόνο από τις ευλόγως ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία έφτασαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο ίσως και να μην είναι τα τελευταία: Οχι μόνο επειδή τα υπάρχοντα κρίνονται ως ελλιπή. Αλλά και διότι δύο υπουργεία δεν έχουν ακόμα αποστείλει στοιχεία για τον τομέα ευθύνης τους: Το Υγείας φέρεται να μην έχει απαντήσει καν, ενώ το Παιδείας να δηλώνει πως «ο έλεγχος συνεχίζεται».
Στο υπουργείο Υποδομών, αξιοπρόσεκτη είναι η 10μελής εκείνη επιτροπή, αρμοδιότητα της οποίας ήταν η «Συλλογή και καταγραφή στοιχείων που αφορούν την προώθηση της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας». Συστάθηκε με απόφαση της 13ης του περασμένου Μαΐου, με προβλεπόμενες αμοιβές (εφάπαξ) για τον πρόεδρό της 3.000 ευρώ, τα μέλη της 2.000 ευρώ και τον γραμματέα της 1.500 ευρώ. Με ανάλογου ύψους αμοιβές (3.000 - 2.500 - 1.700 ευρώ) αμείφθηκαν αντιστοίχως ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας ομάδας εργασίας που λειτούργησε από 1/6 έως 31/7 φέτος, με το εξόχως ασαφές αντικείμενο, την «καταγραφή της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης κόστους καθολικής υπηρεσίας». Κάποιοι άλλοι - επτά στο σύνολό τους, για τη διοργάνωση τριών ημερίδων σε διάρκεια τριών μηνών, έλαβαν αμοιβή 2.000 ευρώ.

Διαφημιστική ιδέα
Στο υπουργείο Οικονομικών, την προσοχή προσελκύει αναπόφευκτα η πενταμελής επιτροπή, σκοπός της οποίας ήταν η «διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για τη συγγραφή πρωτότυπης διαφημιστικής ιδέας για την παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, για την προβολή του Ειδικού Κρατικού Λαχείου». Αλλη επιτροπή είχε συσταθεί και για την αναζήτηση πρωτότυπων ιδεών, εκείνη τη φορά για το Εθνικό Λαχείο. Το «ενημερωτικό» έγγραφο του εν λόγω υπουργείου, με ημερομηνία 30/10/2009 που έφτασε στη Βουλή, δεν αναφέρει ύψος αποδοχών για τα μέλη των προαναφερόμενων επιτροπών.
Ενδεκαμελής είναι επιτροπή, που είχε ως καθήκον «για διάστημα εννέα μηνών, να μελετήσει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάδειξη του έργου των εθνικών ευεργετών και των εθνικών κληροδοτημάτων»: Αμοιβές εδώ είναι 590 ευρώ για τον πρόεδρο, 519 για τα μέλη και 450 για τον γραμματέα.
Κάποια πρώτη μελέτη, στο μεταξύ, των στοιχείων που παρείχε το υπουργείο Οικονομίας, οδηγεί σε επίσης ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως: Η λειτουργία της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής στο τμήμα Αποδοχών, για το διάστημα από 1/1/2005 έως 31/7/2008 κόστισε 1.113.279,45 ευρώ, τα λεγόμενα Κεντρικά Οργανα Ελέγχου για το ίδιο διάστημα 338.883 ευρώ, ενώ υπήρχε και μια Επιτροπή Προώθησης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, που χρειάστηκε για να προωθήσει το έργο της από 7/10/05 - 30/9/09 το ποσό των 547.430 ευρώ.
Με ίδιο, όπως η αμέσως προηγούμενη, αριθμό μελών λειτουργούσε στο υπουργείο Εσωτερικών, επιτροπή «για την εκπόνηση σχεδίου κοινής διϋπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό, που αφορούν στην αποτέφρωση νεκρών». Λειτούργησε από τον Ιανουάριο 2009, με μηνιαίες αποδοχές για τον πρόεδρό της 350 ευρώ και τα μέλη της 300 ευρώ.
Στις εξαιρέσεις των υπηρεσιών που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για παροχή στοιχείων, ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού παρείχε πληροφόρηση σχετικά και με τη σύνθεση των επιτροπών που επόπτευε. Η προσεκτική μελέτη αυτών των λιστών αποκαλύπτει ότι δεν έσφαλλαν εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι «θέσεις» -συνεπώς και τα χρήματα- μοιράζονται επιλεκτικά μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων. Επί παραδείγματι, το ίδιο πρόσωπο, η κ. Λ.Κ. εμφανίζεται να συμμετέχει σε πέντε επιτροπές και ομάδες εργασίας, λαμβάνοντας 1.700, 2.000, 1.700, 2.000 και 3.000 ευρώ αντιστοίχως. Οπως εμφανίζεται και ο κ. Δ.Λ. ο οποίος ως πρόεδρος ή μέλος σε τρεις επιτροπές, λαμβάνει συνολικά 11.525 ευρώ.
Με ονόματα συνοδεύεται και η απάντηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά την αμοιβή επιτροπής που θα έκρινε «Ιδέες φύτευσης ταρατσών»… Τα εννέα μέλη της έλαβαν με απόφαση υπουργού τον περασμένο Ιούνιο 11.900 ευρώ, από τα συνολικά 73.500 του εν λόγω προγράμματος!
Αν κάτι επιπλέον ξεχωρίζει από τις απαντήσεις που δόθηκαν, είναι αναμφισβήτητα η επισήμανση του υπουργού Εθνικής Αμυνας κ. Ευ. Βενιζέλου, σύμφωνα με την οποία ούτε το ΥΕΘΑ, ούτε και τα Γενικά Επιτελεία μπορούν να προχωρήσουν «στην κατάργηση των υφιστάμενων και αναφερόμενων στην απάντηση επιτροπών», αφού όπως υποστηρίζει «είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία ιδίως του στρατιωτικού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε προσωπικά ο αναπληρωτής υπουργός κ. Π. Μπεγλίτης».

Ο Γ. Παπανδρέου είχε ζητήσει να διαλυθούν
Την εικόνα της γενικευμένης διάλυσης που διακρίνει το ελληνικό Δημόσιο, έρχεται να αναδείξει η υπόθεση των πάσης φύσεως «επιτροπών» που συστήνονται με αποφάσεις των πολιτικών, οι οποίοι κατά περιόδους προΐστανται των τομέων κυβερνητικής ευθύνης
Πάντως, οι αποκαλύψεις για τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, έρχονται επιπροσθέτως να καταδείξουν -στην καλύτερη περίπτωση- αδυναμία των μελών της σημερινής κυβέρνησης να υλοποιήσουν μία εκ των πρώτων εντολών που έλαβαν από τον πρωθυπουργό: Ο κ. Γ. Παπανδρέου τους είχε ζητήσει ευθύς εξ αρχής να θέσουν τέλος στη λειτουργία αυτών των επιτροπών, που και προεκλογικά είχε καταγγείλει ως αιτία κατασπατάλησης τεράστιων ποσών στο όνομα του βολέματος «ημετέρων» από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. Χρειάστηκε από βουλευτή, και μάλιστα του ΠΑΣΟΚ -τον κ. Νάσο Αλευρά-, να κινηθεί η διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, για να κινητοποιηθούν έστω οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων;
Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι αυτή την ώρα βρίσκονται σε ισχύ σίγουρα 150 αμειβόμενες επιτροπές. Για άλλες 520 «δεν προκύπτει αν εξακολουθούν να λειτουργούν» (!), ενώ υπάρχουν και 339 «για τις οποίες είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι ελλιπή τα στοιχεία». Κανείς δεν είναι σε θέση να πει πόσες από αυτές υπήρχαν από την εποχή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ ή αν συνεχίζεται η συγκρότηση νέων, αυτή τη φορά με πράσινο χρώμα στην ταυτότητα των μελών τους. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν είναι δυνατόν να κοστολογηθεί με ακρίβεια το κόστος της λειτουργίας τους. Και όχι μόνο επειδή, όπως επισημαίνει στην «Κ» ο κ. Αλευράς, «υπάρχει πληθώρα νόμων και πολυτυπία» για τον καθορισμό των αμοιβών. Αλλά και διότι ή υπάρχει αδυναμία συλλογής… αποδείξεων ή αυτές «εξαφανίζονται» πίσω από ένα πέπλο ένοχης σιωπής!

cretan music - mantinades