Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Δημόσιοι υπάλληλοι, υπεράριθμοι και άχρηστοι, το μόνιμο πρόβλημα της ελλ/κης οικονομίας


ΠΛΗΡΗ επάνοδο στην ασυδοσία των προσλήψεων διακρίνει το ΑΣΕΠ πίσω από τις νομοθετικές διατάξεις που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και συρρικνώνουν δραστικά τις αρμοδιότητες ελέγχου των προκηρύξεων ενώ δίνουν στους φορείς τη δυνατότητα να ορίζουν φωτογραφικά κριτήρια.
«Στην πράξη ο έλεγχος των προσλήψεων επανέρχεται στους δημόσιους φορείς που ενεργούν τους διαγωνισμούς, ενώ το ΑΣΕΠ καλείται απλά να καλύψει με το κύρος του διαγωνισμούς τους οποίους δεν μπορεί ουσιαστικά να ελέγξει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ετήσια έκθεση της ανεξάρτητης Αρχής, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
Σχολιάζοντας τον περιορισμό του ρόλου του ΑΣΕΠ στον έλεγχο νομιμότητας των προκηρύξεων και των πινάκων επιτυχόντων, η Αρχή υποστηρίζει πως κάθε φορέας «καμία υποχρέωση δεν έχει να θέσει υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που προσήλθαν στον διαγωνισμό».
Αντιθέτως, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, αρμοδιότητα της Αρχής είναι «να ελέγχει τη νομιμότητα των διορισμών αυτών από κάθε άποψη και ουσιαστικά», καθώς σε διαφορετική περίπτωση «δεν θα είχε κανένα προορισμό και θα ήταν απλά ένας διοικητικός μηχανισμός με καθήκοντα όμοια προς εκείνα τα οποία έχει το ΣτΕ ή τα διοικητικά δικαστήρια».
Καταγγέλλοντας την κυβερνητική πρακτική για εξαίρεση φορέων από τις διαδικασίες του νόμου Πεπονή, το ΑΣΕΠ υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Είναι ανεπίτρεπτη η θέση σε ισχύ νομοθετικών ή άλλων κανονιστικής φύσεως διατάξεων και πράξεων με τις οποίες γίνονται προσλήψεις στον δημόσιο τομέα κατά παραμερισμό του ΑΣΕΠ».
Για άλλη μία χρονιά, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσληψη υπαλλήλων με συμβάσεις έργου. «Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στους ΟΤΑ, οι συμβάσεις έργου καλύπτουν - παράνομα, ασφαλώς- πάγιες ανάγκες του φορέα, με αποτέλεσμα θέσεις τακτικού προσωπικού να παραμένουν κενές και να μην προκηρύσσονται, γίνεται έντονα αντιληπτό σε ποιο βαθμό καταστρατηγείται και υπονομεύεται το σύστημα προσλήψεων», υπογραμμίζει το ΑΣΕΠ.
Αιχμές αφήνει η Αρχή και για την αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας όσων απασχολούνται με συμβάσεις έργου ή σε προγράμματα Stage.

ΝΕΑ online

Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades