Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Το 2008 για τις άγονες γραμμές δόθηκε τετραπλάσιο ποσό 100εκ€,δηλαδή είχαμε αύξηση 175 εκ €

Μάρκος Μπόλαρης :Το 2003 για τις λεγόμενες άγονες γραμμές δόθηκαν από την κυβέρνηση 25 εκ€ . Το 2008 5 χρόνια με τα, το ποσό αυτό τετραπλασιάστηκε, έγινε 100εκ€ συνολικά σε αυτά τα χρόνια αντί να δοθούν 125 εκ€ , 5 * 25 εκ€ δόθηκαν 5 *60 εκ€ δηλαδή 300εκ € δηλαδή είχαμε αύξηση 175 εκ € τα νησιά είναι τα ίδια τα πλοία που πηγαίνανε εξυπηρετούσαν τα ίδια νησιά

Ο πολίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades