Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Οι κουτσαβάκηδες

Η ιστορία μιας λέξης...

....το 1862 υπήρχεν εις τον Πειραιά βαρκάρης τις ονομαζόμενος Δημήτριος Κουτσαβάκης. Ο νέος ούτος ανεδείχθη παλληκαράς υπαξιωματικός και ο τρόμος όλων των άλλων παλληκαράδων, οίτινες τοτε ωνομάζοντο αντάμηδες και νταήδες.
Δια τα ανδραγαθήματα ταύτα έγινε περιβόητος και το όνομά του απηθανατίσθη ως ειρωνική προσωνυμία των ψευτοπαλληκαράδων. (το άρθρο πράγματι ονομάζει έτσι τους ψευτοπαλληκαράδες των Αθηνών και οχι του Πειραιά.) Και λέγουν "κάνεις τον Κουτσαβάκη", όπως άλλοτε έλλεγον "κάνεις τον Γκιολέκα", ο οποιος Γκιολέκας ήτο περίφημος Αλβανός λησταντάρτης.
...Αλλ' η ανάμνησίς του έρχεται εγκαίρως τώρα οτε μελετάται η σύνταξις ιστορικού λεξικού. Ερχεται εγκαίρως δια να προλάβη ετυμολογίας φανταστικάς (κουτσός αβάς λ. χ.) αδικούσας και την ιστορίαν και την μνήμην ενός ήρωος.....!!!
φύλλο "Εμπρός" 12-11-1908, σελ. 1
Koutsavakides
Koutsavakides.pdf
Hosted by eSnips

Δεν υπάρχουν σχόλια:

cretan music - mantinades